"Menedżer Zdrowia" spytał Naczelną Izbę Lekarską o to, ilu lekarzom odebrano prawo wykonywania zawodu ze względu na to, że się nie kształcili. Odpowiedź? Od 2015 roku żadnemu. - Przepisy prawa nie przewidują takiej sankcji - wyjaśniła Ewa Gwiazdowicz, rzeczniczka NIL, a Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL przyznał: - Dobrze, że niezbieranie punktów pozostaje bezsankcyjne. Ja osobiście nigdy nawet nie zacząłem zbierać żadnych punktów.

- W Polsce od kilku lat przedsiębiorstwa inwestują głównie w infrastrukturę i wizerunek, pomijając inwestycje w kapitał ludzki. Kierownicy polskich przedsiębiorstw nie doceniają kultury zorientowanej na kapitał ludzki – pisze Greta Kanownik w tekście do „Menedżera Zdrowia”.

Hamankiewicz to „arogancki łajdak bez szacunku do pacjenta” i "kompletny awanturnik"?

Część internautów nie ma o prezesie NRL dobrego zdania. - Hamankiewicz jest arogancki, prostacki, bez szacunku do pacjenta. Nie powinien nawet zwierząt leczyć. Łajdak i kompletny awanturnik - oceniają pacjenci w sieci. A to zaledwie kilka spośród kilkudziesięciu negatywnych opinii, które można znaleźć na portalach porównujących lekarzy.